תוכנית הייטקלאס בקרב חטיבות ביניים ברחבי הארץ, נועדה להנגיש נושאים של חדשנות, הייטק וקידמה, בהתמקדות בבניית אתרי אינטרנט בסביבות מוכרות ונפוצות, לרבות פיתוח אתרים באמצעות שפת קוד.

במסגרת הפרויקט, תוטל על התלמידים משימת גמר, בה יצטרכו לבנות ספר מחזור כיתתי עם עמוד מעוצב לכל תלמיד ולצוות הניהולי של בית הספר.

כל כיתה תציג אתר אינטרנט משלה, ולכל תלמיד חלק באתר הכיתתי הכולל מידע, טפסים, קישור לחנות ולמדיה דיגיטלית.

בניית אתרים

היכרות עם מערכות NO CODE לבניית אתרים, דוגמת וויקס ושופיפיי, בדגש על וורדפרס.

שפות תיכנות

הקניית ידע בסיסי בשפות תיכנות HTML, CSS ו-JAVASCRIPT.

חנות מקוונת

הקמת מוצרים חברתיים לטובת הקהילה ושילובם בפרויקט הגמר.

שיעורי העשרה

סיור בחברות הייטק, הרצאות ועוד.

מערך שיעורים

סילבוס מפורט למדריכי התוכנית.

פרויקט גמר

עבור פרויקט סיום השנה, תעצב כל כיתה ספר מחזור דיגיטלי, כשכל תלמיד יעצב עמוד אישי באמצעות הכלים אותם רכש במשך השנה.
בסיום שנה ישוקלל ציון עבור כל תלמיד במסגרת כלל המשימות.